Hyppää sisältöön

Attribuuttilomake

QField luo lomakkeita, jotka ovat samankaltaisia, mutta eivät samoja kuin QGIS. QGIS:n kenttätyökaluja tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja ne on optimoitu mobiilikäyttöön.

Työkalun tyyppi Tuki Huomautukset
Tekstimuokkaus - HTML-koodia ei tueta
- Numeerinen syöttö pakotetaan tyypin mukaan.
Valintaruutu
Arvokartta
Piilotettu
Liite Tämä kenttä on yhdistetty kameraintegraatioon. Se pystyy myös avaamaan muita tiedostoja, kuten pdf- ja doc-tiedostoja (jos sinulla on sopiva katseluohjelma) Liite (valokuva-asetukset)
Date Time
Alue
Relaation viite
Relaatiotyökalu
Arvorelaatio
UUID Generointi
QML / HTML työkalu
Muut Rahoitus

Muokattavissa

Kenttien muokattavaa lippua kunnioitetaan.

Muista viimeiset arvot

QField tarjoaa paljon tarkemman hallinnan viimeksi käytettyihin arvoihin ja jättää huomioimatta QGIS-asetuksen.

Sulje attribuuttilomake

Asetusta sulje attribuuttilomake sovelletaan suoraan QField lomakeelta.

Vedä ja pudota suunnittelulomake

Ryhmät ja välilehdet Vedä ja pudota suunnittelulomakkeessa ovat tuettuja.

Konfiguroi relaatiotyökalu

Työaseman valmistelu

Lisätietoja on virallisen [QGIS-dokumentaation] suhteita käsittelevässä luvussa (https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/user_manual/working_with_vector/attribute_table.html#creating-one-or-many-to-many-relations).

Relaatiotyökalu näyttää kaikki viittaavat alatason ominaisuudet luettelossa. Niitä on mahdollista lisätä, poistaa ja avata.

Luettelomerkintöjen visuaalinen tunnistaminen tehdään alemman tason Näyttölausekkeen avulla.

Avainten käsittely

Koska ylemmän tason ensisijaisia avaimia käytetään vierasavaimina viitattavissa alemmissa ominaisuuksissa, nämä ensisijaiset avaimet on tallennettava käytettäväksi myös synkronoinnin jälkeen alkuperäiseen tietoon. Siksi suosittelemme käyttämään vakaita arvoja, kuten UUID-tunnuksia primääriavaimille.

On mahdollista jo lisätä alempi ominaisuus ylemmälle ominaisuudelle, jota ollaan lisäämässä. Tämä mahdollisuus estetään, jos ylemmässä ei ole kelvollista ensisijaista avainta tai rajoituksia rikotaan. Jos ylemmän ominaisuuden lisääminen peruutetaan sen jälkeen, kun joitain alemman tason ominaisuuksia jo lisätty, myös alemmat ominaisuudet poistetaan.

N-N relaatiot

Moni-moneen relaatioissa QGIS-vektotason ominaisuuksien kardinaaliasetusten mukaisesti, lisäämällä, poistamalla tai avaamalla merkintä listassa, vaikuttaa suoraan alatasoon (suorassa kardinaalisuudessa) tai linkitystaulukkoon (moni- yhteen kardinaliteetti).

Toista tapausta käytetään yleensä, kun linkitystaulussa on lisätietoja relaatiotiedoista (esim. prosenttiosuus).

Tapauksessa jossa on moni-yhteen kardinaliteetti moni-moneen relaatiossa, näyttölauseke tulee asettaa linkkaavaan tauluun.

Määritä liite widget

Työaseman valmistelu

Liite-tyyppistä työkalua käytetään tiedostopolkujen tallentamiseen.

Sitä voidaan käyttää:

 • show and take photos or add pictures from the gallery
 • listen and record sound clips
 • show and record videos
 • show links to external files like PDFs or documents

Form attachment picture
Form attachment picture

Form attachment audio
Form attachment audio

Form attachment video
Form attachment video

The path should be set to relative. The pictures, audios, videos, pdf and docs are stored then in a sub-directory of the project, where the link stored in the textfield is pointing to.

Note

QGIS 3.30 or newer is required for the audio and video functionality

In QField the attachments are displayed. By clicking the icons symbol the camera or audio record is started to update the pictures, videos or audios with a new media.

Media
Media

On synchronization the sub-directory with the pictures, videos audios, pdf and docs has to be copied as well.

Vaihtoehto hyperlinkki liitetyökalussa poistaa kameran toiminnot käytöstä ja ottaa käyttöön hyperlinkin asiakirjan avaamiseen (pdf, doc, ...).

Konfiguroitava liitteen polku

Työaseman valmistelu

QFieldSync provides the possibility to configure the path of attachments.

 • Go to QFieldSync plugin > Layers Properties

Use expressions to specify the path of the attachments. By default, pictures are saved into the "DCIM" folder, audio recordings are saved into the "audio" folder and videos are saved into "video" with a timestamp as name.

Paths
Paths

Määritä arvorelaation työkalu

Työaseman valmistelu

Työkalu Arvorelaatio tarjoaa arvoja liittyvästä taulukosta yhdistelmälaatikossa. Voit valita tason, avaimen sarakkeen ja arvon sarakkeen. Käytettävissä on useita vaihtoehtoja vakiokäyttäytymisen muuttamiseksi: salli nolla-arvo, järjestys arvon mukaan ja salli useita valintoja. Työkalu näyttää avattavan tai monivalintaluettelon viitatuista ominaisuuksista.

Määritä ehdollinen näkyvyys

Työaseman valmistelu

Ryhmät voivat olla piilotettuja perustuen lausekkeeseen. Tämä on hyödyllistä kun jotkut attribuutit ovat pakollisia vain tietyissä ehdoissa. Esimerkkinä kuvittele puiden kartoitus. Niistä joistakin voi olla sairaus ja sinulla on lista sairauksista. Jos et halua sotkea lomaketta useilla tiedoilla, tee ryhmä ja konfiguroi ryhmän "sairaudet" näkyvyyslauseke. Lisää tieto "sairaus" valintaruudulla. Ainoastaan kun valintaruutu on merkattu tulee käyttäjälle saataville luettelo sairauksista.

Ryhmälaatikon konfigurointi joka näytetään ainoastaan jos valintalaatikko "measure_taken" on merkattu.
Ryhmälaatikon konfigurointi joka näytetään ainoastaan jos valintalaatikko "measure_taken" on merkattu.

Katsotaanpa mitä saimme maastosta:

Määritä rajoitteet

Työaseman valmistelu

Attribuuttitiedoilla voi olla rajoitteita. Rajoitteet ovat lausekkeista jotka tulee evaluoida :code:Tosi (tai :code:1) jotta lomake voidaan tallentaa. Rajoitteet konfiguroidaan tiedoittain ja kuvaus voidaan lisätä näytettäväksi käyttäjälle jos rajoite ei ole täyttynyt.

Rajoituksen määritys jossa rajat
Rajoituksen määritys jossa rajat

Yleiset käyttötapaukset

Et voi antaa korkeusarvoa, joka on korkeampi kuin tämän maan korkein vuori.

"elevation" < 5000

Se on pakollista täyttää muuttujaan.

"identifier" IS NOT NULL

Määritä oletusarvot

Työaseman valmistelu

Tiedoille voidaan konfiguroida oletusarvo. Oletusarvot lisätään attrimuuttilomakkeella kun digitoidaan uutta ominaisuutta. Ne ovat näkyviä käyttäjälle ja niitä voidaan muokata niin kauan kuin tieto on muokattavissa. Ne perustuvat geometriaan tai lausekemuuttujiin.

Muotoillun päiväyksen määritys oletusarvona
Muotoillun päiväyksen määritys oletusarvona

Lisämuuttujat

For more information regarding storing information related to your position in object attributes, refer to the deticated GNSS documentation.

QFieldCloud-käyttäjille voidaan käyttää kahta muuttujaa lausekkeissa, mukaan lukien attribuuttilomakkeen oletusarvot: - @cloud_username joka palauttaa nyt sisäänkirjoittautuneen QFieldCloud käyttäjän nimen - @cloud_useremail joka palauttaa nyt sisäänkirjoittautuneen QFieldCloud käyttäjän email osoitteen

Yleiset käyttötapaukset

Lisää sijaintitieto muuttujaksi:

@position_horizontal_accuracy

Lisää tämän hetkinen päiväys ja aika:

now()

Lisää digitoidun viivan pituus:

length($geometry)

Konfiguroi laitteen globaalit muuttujat sekä lisää ne.

@operator_name

Jos haluat määrittää aluekoodin, joka perustuu sijaintiin jossa uusi ominaisuus on lisätty, voit tehdä sen käyttämällä koottua lauseketta:

aggregate( layer:='regions', aggregate:='max', expression:="code", filter:=intersects( $geometry, geometry( @parent ) ) )

Muuntaaksesi osoitteesta \@position_coordinate saadut koordinaatit projektisi koordinaattijärjestelmään:

x(transform(@position_coordinate, 'EPSG:4326', @project_crs ))
y(transform(@position_coordinate, 'EPSG:4326', @project_crs ))

::: {#snapping_results} Jos haluat käyttää tarttumistuloksia viivan piirtämisen jälkeen, voit käyttää [\@snapping_results]{.title-ref}-muuttujaa. Seuraava koodi poimii viivan ensimmäisen pisteen tarttumisvastaavuuden attribuutin [id]{.title-ref} arvon. :::

with_variable(
 'first_snapped_point',
 array_first( @snapping_results ),
 attribute(
  get_feature_by_id(
   @first_snapped_point['layer'],
   @first_snapped_point['feature_id']
  ),
  'id'
 )
)

Hae arvorelaatiosta ja relaatioviiteen työkalusta

On mahdollista etsiä arvoa arvorelaatiosta tai relaatioviite-työkalulla käyttämällä suurennuslasia kentän vieressä.

Note

Define the display expression for the concerned layers, this will be used for searching for features. This is configured under Vector Layer Properties > Display

Määritä automaattisen täytön arvo

Työaseman valmistelu

"Käytä täydennystä" -valintaruutu on valittava, jotta automaattista täydennystä voidaan käyttää arvorelaatiossa.

Enable auto-complete within QGIS
Enable auto-complete within QGIS

Tässä video, joka näyttää kuinka se toimii QFieldissä

Define QML Widgets

Custom QML widgets can be useful to integrate advanced actions into forms. In this example we define add a button that open a third-party map and navigation app. This is useful to open e.g. turn-by-turn navigations on the device-native app for the user.

import QtQuick 2.0
import QtQuick.Controls 2.0

Button {
  width: 200
  height: width/5
  text: "Open in Maps"
  onClicked: {
    Qt.openUrlExternally(expression.evaluate("'geo:0,0?q=' || $y || ',' || $x"));
  }
}

The geo URI above is adapted to work with Android. For Apple Maps the URI can be changed to 'geo:' || $y || ',' || $x.