Hyppää sisältöön

Todennus

QField tukee yhteyden muodostamista OAuth2-suojattuihin verkkopalveluihin. Käyttämällä OAuth2:a on mahdollista suojata tasoja ja palveluita laajalla valikoimalla todennusmenetelmiä, kuten esimerkiksi kahden tekijän todennuksella.

Jotta OAuth2-suojatut tasot ladataan onnistuneesti QFieldissä, QGIS projekti on määritettävä käyttämään OAuth2:ta.

Valmistele todennus QGIS:ssä

Työaseman valmistelu

Voit määrittää WFS:n OAuth2:lla QGIS:ssä noudattamalla näitä ohjeita QGIS:ssä projektin konfiguroinnissa.

WFS tason konfiguroinnissa:

widgets
widgets

Add a new authentication configuration. Parameters need to be adjusted to the OAuth2 server setup:

widgets
widgets

Vie todennus QGIS:stä

Työaseman valmistelu

Note

Todennusmääritysten vieminen vaatii vähintään QGIS 3.20 versiota. On mahdollista käyttää vain QGIS 3.20 versiota todennusasetusten valmisteluun ja konfiguroida itse QGIS-projekti aiemmalla QGIS-versiolla.

Note

On tärkeää, että viedyn kokoonpanon kokoonpanotunnus ja QGIS-projektiin tallennettu konfiguraatio täsmäävät.

Varmista tässä vaiheessa, että pystyt muodostamaan yhteyden oikein palvelu QGIS:ltä. Tämän todennusmäärityksen on ensin oltava viety itse QGIS:stä.

Voit tehdä tämän avaamalla QGIS-asetusten valintaikkunan ja keskittymällä kohtaan todennuspaneeli. Siellä voit valita OAuth2-määrityksen joita projektitaso(t) käyttävät napsauttamalla asianmukaista riviä kokoonpanotaulukon työkalusta. Käytä sitten oikeaa alakulmaa apuohjelmat-painiketta valitaksesi vie valittu todennus määritykset tiedosto-toimintoon.

widgets
widgets

Kun sinua pyydetään antamaan salasana, jätä se tyhjäksi. Sinua varoitetaan että näin tämä saattaa vuotaa arkaluonteisia tietoja. Siinä tapauksessa että OAuth2-määritykset, se on turvallista.

Kun olet vienyt todennusmääritykset XML-muotoon tiedostoon, tämä kopioi tiedoston laitteisiin, joissa on käytössä QField. Tiedosto on kopioitava laitteiden <asema>:/Android/data/ch.opengis.qfield/files/QField/auth/ QField-hakemistoon. Polku /QField/auth/ luodaan ensimmäisellä kerralla QFieldiä käynnistettäessä..

Note

QField 2:sta lähtien todennustiedostot on tallennettava sovellushakemistoon <drive>:/Android/data/ch.opengis.qfield/files/QField/auth laitteiden päähakemiston <drive>:/QField/auth sijaan.

Kun todennusmääritysten XML-tiedosto on kopioitu, voit kopioida projektitiedoston, joka sisältää OAuth2-suojattuja tasoja laitteille ja avata projektin QFieldissä. Sinulta pyydetään käyttäjä, salasana ja 2-vaiheisen vahvistuksen todennuskoodi selainpaneelissa, joka avautuu itse QFieldissä.

Todennuksen jälkeen sisältö hahmotetaan ilman tarvetta syöttää käyttäjätietoja uudelleen istunnon aikana.