Hyppää sisältöön

QField Tallennustilan käyttöoikeus

Alla on käyttöjärjestelmäkohtaiset ohjeet pääsystä käsittelemään projekteja sekä yksittäisiä tietojoukkoja QFieldissä.

Note

Huomautus aiemmille QField-käyttäjille: Google on turvallisuussyistä marraskuusta 2021 lähtien ottanut käyttöön uusia tallennustilan käyttösääntöjä, jotka estävät useimpia sovelluksia käyttämästä tiedostoja suoraan useimmissa paikoissa laitteen sisäisessä ja ulkoisessa tallennustilassa. Toimiakseen tässä uudessa rajoissa QFieldin on tuotava projektit ja tietojoukot Googlen määrittämään tallennuspaikkaan, jossa QFieldillä on rajoittamaton luku-/kirjoitusoikeus. Alla olevien ohjeiden pitäisi ohjata käyttäjiä siirtymään uuteen malliin.

Opening projects and datasets on Android and iOS

QField voi avata projekteja ja tietojoukkoja kolmella tavalla:

 • by importing from a URL;
 • by importing a project folder (Android-only);
 • by importing a compressed project file (Android-only); and
 • by importing individual dataset(s) (Android-only).

QField tuontitoiminnot
QField tuontitoiminnot

These actions are available by click on the ‘import (+) button‘ located on the bottom-right corner of the project/dataset picker screen, which can be accessed by clicking on the ‘Open local files’ button located in QField‘s welcome screen.

Importing from a URL

When importing a project or individual dataset through the "Import URL" action, users will be asked to provide a URL string to a file. QField will subsequently fetch the content and save it into the ‘Imported projects’ - provided the URL points to a project compressed into a ZIP archive - or ‘Imported datasets’.

QField import URL dialog
QField import URL dialog

QField will consider a ZIP archive as a compressed project when one or more .qgs/.qgz project file is detected.

Projektikansion tuonti

Kun tuot projektin "Tuo projekti kansiosta" -toiminnolla, käyttäjältä pyydetään lupaa QFieldille lukea tietyn kansion sisältöä laitteen tallennustilaa järjestelmän kansiovalitsimen kautta. Kun kansio on valittuna, QField kopioi kansion sisältö (mukaan lukien sen alikansiot) Tuodut projektit sijaintiin. Käyttäjät voivat sitten avata projektin ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Tietyn kansion uudelleentuonti avattavan valikon kautta korvaa olemassa olevan kansion projekteille, joille on annettu sama kansion nimi. Näin käyttäjät voivat päivittää projekteja.

Note

Ominaisuuden muokkaus, lisääminen ja poistaminen tallennetaan tuodun projektin tietojoukkoon, ei tuontiprosessin aikana valittuun alkuperäiseen kansioon. Katso alla olevista osioista, kuinka lähetät/viedät muokattuja projekteja ja tietojoukkoja.

Pakatun projektin tuonti

Projektit voidaan tuoda QFieldiin tarjoamalla projekti pakattuna ZIP-arkistoon. Kun valitset "Tuo projekti ZIP-tiedostosta" -toiminnon, käyttäjiä pyydetään valitsemaan ZIP-tiedosto laitteensa tallennustilasta. QField purkaa tiedoston sen jälkeen Tuodut projektit sijaintiin. Käyttäjät voivat sitten avata projektin ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Tämä voi helpottaa huomattavasti projektien etäkäyttöä, koska se pystyy lähettämään käyttäjille yhden tiedoston.

Tuodaan yksittäisiä tietojoukkoja

Tuo tietojoukot -toiminnon avulla käyttäjät voivat valita yhden tai useamman tietojoukon Android-järjestelmän tiedostovalitsimen kautta. Kun tietojoukot on valittu, QField kopioi ne Tuodut tietojoukot kansioon, jossa käyttäjät voivat avata ja muokata sisältöään.

Note

Käyttäjien on varmistettava, että kaikki sivutiedostot valitaan datajoukkoja tuodessa (esim. shape-tiedosto edellyttää käyttäjien valitsevan .shp-, .shx-, .dbf-, .prj- ja .cpg-tiedostot).

Exporting modified projects and datasets on Android

Kun käyttäjät muokkaavat tuotuja projekteja ja tietojoukkoja, QField tarjoaa useita tapoja, joiden avulla sisältöä voidaan lähettää järjestelmäsuojatuista tiedostoista ja viedä sieltä pois:

 • viemällä projektikansion tai yksittäisen tietojoukon;
 • lähettämällä pakatun projektikansion {pilvi-, sähköposti-, messenger- jne.} -sovellukseen;
 • lähettämällä yksittäisen tietojoukon {pilvi-, sähköposti-, messenger- jne.} -sovellukseen; ja
 • käyttämällä tuotua sisältöä suoraan USB-kaapelin kautta.

QField vienti toiminnot
QField vienti toiminnot

Nämä toiminnot ovat käytettävissä projektikansioihin ja yksittäisten tietojoukkojen luetteloon liitetyn pudotusvalikon kautta projekti/tietojoukon poimijassa, johon pääset napsauttamalla 'Avaa paikalliset tiedostot' -painiketta, joka sijaitsee QFieldin tervetulonäytössä.

Projektikansion tai yksittäisen tietojoukon vienti

Kun valitset Vie kansioon -toiminnon, käyttäjiä pyydetään valitsemaan sijainti Android-järjestelmän kansionvalitsintoiminnon avulla, johon valitun projektikansion tai yksittäisen tietojoukon sisältö kopioidaan.

Tällä toiminnolla voidaan kopioida muokattujen projektien tai tietojoukkojen sisältö laitteen kansioon, jota voivat käyttää kolmannen osapuolen synkronointisovellukset, kuten Syncthing, tai kopioida sisältöä suoraan Androidin Scoped Storagea tukevien palveluntarjoajien pilvitileille. hakemiston tarjoaja (kirjoitushetkellä vain NextCloud-sovelluksella on tällainen tuki).

Note

Kansioon vieminen korvaa olemassa olevan sisällön.

Pakatun projektikansion lähettäminen

"Lähetä pakattu kansio kohteeseen" -toiminto pakkaa valitun kansion sisällön ZIP-arkistoon. Tämän jälkeen käyttäjiltä kysytään, minkä sovelluksen kautta tuloksena oleva ZIP-arkisto tulee lähettää.

Käyttäjät voivat pakata ja lähettää kokonaisia projekteja valitsemalla juurikansiot QFieldin Tuodut projektit -hakemistosta sekä lähettää valikoituja kansioita projektikansioiden sisällä. Näin käyttäjät voivat rajata pakattuja tiedostoja esim. /DCIM-alikansio.

Yksittäisen tietojoukon lähettäminen

Users can select the ‘Send to‘ action for individual datasets, allowing for the sending of edited datasets directly to third party apps such as Gmail, Drive, Dropbox, Nextcloud, jne.

To export the layers from a synchronized QFieldCloud project, either on your device or a preferred cloud provider. To do this, within your project:

 1. Click on the 'Gear icon' located within your project.

 1. Select 'Open Project Folder' action.

 1. Inside this project folder, you will find your project files. Offline layers will be stored in a file named 'data.gpkg'. You can also export your attached files (Photos, Audio, Video, etc).

 2. Now, click on the three dots (⋮) located on the right side of the file or folder.

 1. Choose between the actions 'Send to...' or 'Export to folder...' based on your preference and follow the prompts accordingly.

Note

This functionality is available on Android only.

Tuodun sisällön käyttö suoraan USB-kaapelin kautta

Android

Tuotuihin projekteihin ja tietokokonaisuuksiin pääsee suoraan USB-kaapelin avulla. Sijainti näkyy projektin/tietojoukon valitsimen ylänavigointipalkissa.

On most devices plugged into a computer via USB cable connection, the path will be <drive>:/Android/data/ch.opengis.qfield/files/. Users will find both the Imported Datasets and Imported Projects folders within which the imported projects and datasets will be located. Changes done to project content and datasets are saved in the files found in this location.

iOS

Imported projects and datasets can be accessed directly using a USB cable by navigating to the QField application folder using iTunes on Windows and macOS. On Linux, users can do so through ‘libimobiledevice‘.