Hyppää sisältöön

PostgreSQL palvelu

Pg_service.conf tiedosto sallii nimetyn aliaksen käytön PostgreSQL-palvelinyhteydelle. Isäntänimen, portin, tietokannan nimen ja muiden tallentamisen sijaan QGIS-projektitiedostoon ne voidaan tallentaa erikseen. On jopa mahdollista tallentaa käyttäjänimi ja salasana pg_service.conf tiedostoon, jotta niitä ei tallennettaisi selkeänä tekstinä QGIS-projektissa.

Lue lisää PostgreSQL-palveluista QGIS-dokumentaatiosta.

QField - suora liityntä

Jos muodostat yhteyden suoraan QGIS:stä tietokantaasi, voit käyttää pg_service.conf tiedostoa sijoittamalla sen QField-tietokansioon. Voit sijoittaa tiedostosi joko sisäiseen laitteen muistiin tai SD-kortin tallennustilaan. Voit tarkistaa QField-tietokansion polun sovelluksen Tietoja QFieldistä -näytön alaosasta.

Yleensä polku Android-laitteissa näyttää tältä: /Android/data/ch.opengis.qfield/files/QField.

Note

Toisin kuin *NIX-järjestelmissä, joissa tiedoston nimi on .pg_service.conf, Androidissa tiedoston nimi on pg_service.conf ilman etummaista pistemerkkiä (.).

QFieldCloud

QFieldCloud tukee myös pg_service.conf-määrityksiä. Sinun on määritettävä PostgreSQL-tasosi "Offline-muokkaus"-pilvitoiminnolla ja tallennettava palveluasetuksesi QFieldCloud Projectin Secrets-sivulle.

Lue lisää [PostgreSQL-palvelun määrittämisestä] (../reference/qfieldcloud/secrets.md) QFieldCloud-dokumentaatiosta.

Creating a pg_service.conf File for PostgreSQL Connection in QGIS and Secrets

Before beginning, ensure that your PostgreSQL database allows connections from QFieldCloud. Refer to Technical specs for instructions.

Setup pg_service.conf File

We first need to set up a configuration file. There are many options to organize this, read more in the PostgreSQL documentation or follow the description below.

 1. Create a Configuration File:

 2. On Windows: Create a file named pg_service.conf and store it in a convenient location.

 3. On Linux/MacOS/Unix: Create a file named .pg_service.conf in your home folder (~).

 4. Define Connection Parameters:

Within the file, specify connection parameters for your PostgreSQL database using the following format:

[SERVICE_NAME]
host=your_host_or_ip
port=your_port
dbname=your_database_name
user=your_username
password=your_password

Replace placeholders (your_host_or_ip, your_port, your_database_name, your_username, your_password) with actual connection details and save the file.

Parameters
Parameters

Additional Configuration Steps for Windows

 1. Set Environment Variable: To ensure QGIS recognizes pg_service.conf, create an environment variable pointing to its location:

 2. Navigate to "This PC" or "My Computer" > Properties > Advanced System Settings > Environment Variables.

 3. Add a new variable:
  • Variable name: PGSERVICEFILE
  • Variable value: C:\Users\<YourUsername>\AppData\Roaming\postgresql\pg_service.conf (or your pg_service.conf file path).

Alternatively, you can set environment variables directly in QGIS via Settings > Options > System > Environment. Refer to QGIS System Settings for details.

QGIS System Environment Variables
QGIS System Environment Variables

 1. Test the Connection in QGIS: Open QGIS and set up a new PostgreSQL connection using the service name defined in pg_service.conf (e.g., [MY_QGIS_DB]) in the connection details. QGIS will read configuration from pg_service.conf automatically.

 2. Open QGIS.

 3. Go to "Layer" > "Add Layer" > "Add PostGIS Layers..."
 4. In "Create a New PostGIS Connection," select "Service" from the drop-down menu.
 5. Enter the service name from pg_service.conf (e.g., [NINJA_DB]) in the "Service" field.
 6. Click "OK" to connect to your PostgreSQL database using configurations from pg_service.conf.

Test your connections
Test your connections

 1. Add Parameter to QFieldCloud Secrets: Navigate to the project's secrets page and copy the service directly from .pg_service.conf to the secret. Follow Secrets for guidance.

Add the secret
Add the secret