Hyppää sisältöön

Jaetut paikalliset tietojoukot

On mahdollista käyttää tasoa, joka on tallennettu projektikansion ulkopuolelle.

Tämä on hyödyllistä, jos pohjakarttaa käytetään useammassa kuin yhdessä projektissa, esimerkiksi suuressa ortokuvassa. Tässä tapauksessa voit jakaa tämän tietojoukon eri projektien kesken.

Lisää kerros viedyn projektikansion ulkopuolelle

Työaseman valmistelu

Avaa QGIS:ssä Asetukset > Tietolähteet > Lokalisoidut tietopolut. Lisää sinne polku ulkoisiin tietoihin.

Tietolähteet
Tietolähteet

Jos haluat käyttää laitteesi lokalisoitujen tietopolkujen tasoja, lisää tietojoukot kansioon <drive>:/Android/data/ch.opengis.qfield/files/QField/basemaps.

Merkintä

QField 2:sta lähtien basemaps-tiedostot on tallennettava sovellushakemistoon <drive>:/Android/data/ch.opengis.qfield/files/QField/basemaps laitteiden päähakemiston <asema>:/QField/ sijaan. peruskartat.