Ga naar inhoud

Volgen

U heeft de mogelijkheid om lijnen en polygonen te volgen in QField.

Gebruik

Veldwerk

Het is beschikbaar wanneer GNSS is ingeschakeld. Er kan een volgsessie worden gestart in de legenda door lang op de laag te drukken. Het tijdsinterval en de minimale afstand kan afzonderlijk worden ingevoerd om te definiëren wanneer een knooppunt moet worden ingesteld.

Er kunnen meerdere volgsessies actief zijn op meerdere lagen. Maar er kan slechts één volgsessie per laag tegelijk actief zijn.

volglagen
volglagen

volglagen
volglagen

Het gevolgde object wordt op elk knooppunt opgeslagen. Tijdens de volgsessie kan de laag nog steeds worden bewerkt, maar het bijgehouden object kan dat niet bewerkt of verwijderd worden totdat de volgsessie wordt gestopt boven de legenda.

stop volgen
stop volgen

Als de laaggeometrie m-waarden ondersteunt, wordt de tijd opgeslagen in de m-waarde, die is verstreken sinds het eerste knooppunt van deze volgsessie is opgenomen.

Back to top