Ga naar inhoud

Gebruik afbeeldingen

In QField kan een veld met Bijlage-widget worden gebruikt om: - laten zien en foto's maken - toon links naar externe bestanden zoals pdf's of documenten

Raadpleeg de Attributes Form Documentation om de widget te configureren.

Een reeks afbeeldingen toevoegen aan een object

Desktop voorbereiding

U kunt een of meer afbeeldingen aan een object toevoegen. Hier is een voorbeeld van hoe verder te gaan.

Tabellen

You will need two tables. One table where the features are stored and one with a list of pictures.

Apiary

Field Type
id Text (UUID)
geometry Geometry
...

Apiary_pictures

Field Type
id Text (UUID)
apiary_id Text (UUID)
path Text
...

Relaties

Create a relation with:

 • apiary Referenced layer
 • id Referenced field
 • apiary_picture Referencing layer
 • apiary_id Referencing field
 • strength Composition

Relaties
Relaties

Widgets

Apiary

Set the default value of the field id to uuid() or use the UUID Generator widget. No need to show it in the form.

widgets
widgets

Set the relation widget to many to one relation and add the relation to the form

widgets
widgets

Apiary picture

Set the widget type of the field path to Attachment and add it to the form

widgets
widgets

Geotagging

Fieldwork

Some mobile devices will require Open Camera to be installed in order to enable geotagging.

To enable geotagging perform the following steps:

 1. In QField, go to the settings and make sure Use native Camera is activated
 2. Install the Open Camera app on your mobile device
 3. Within the Open Camera settings, make sure geotagging is enabled
 4. Within you mobile device settings, set the default camera app to Open Camera
 5. Completed! Open Camera will now be utilized while taking pictures with QField

Configurable picture path

Desktop voorbereiding

QFieldSync gives the possibility to configure the path of picture attachments.

 1. Go to QFieldSync plugin > Project configuration
 2. Select the table "Photo Naming"
 3. Choose the layer, the field and configure the expression

Use expressions to configure the path of the attachments. By default, pictures are saved into the "DCIM" folder with a timestamp as name.

picture_path
picture_path

Note

QGIS 3.14 or newer is required for this functionality

Back to top