پرش به محتویات

Portable project

برای همگام سازی دستی پروژه QGIS خود، به یک دستگاه قابل حمل نیاز دارید نسخه فایل qgs شما. قابل حمل به این معنی است که همه مسیرها نسبی هستند و مجموعه داده‌ها از دستگاه قابل دسترسی هستند.

Configure a portable project

Desktop preparation

Check that Project > Project Properties > General > Save paths is set to Relative and that all required data files are in the same folder like the .qgs file or in a subfolder.

برای افزایش بهره‌وری، پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به qfieldcloud و qfieldsync بندازید.

Back to top