پرش به محتویات

پشتیبانی

پشتیبانی تجاری

به عنوان توسعه دهنده QField، OPENGIS.ch [بسته‌های آموزشی] را ارائه می‌دهد (https://www.opengis.ch/qfield-training/) و تجاری سفارشی [قراردادهای پشتیبانی] (https://www.opengis.ch/qgis-support/) با SLA

توسعه و برنامه های سفارشی

احتمالاً ایده‌های زیادی برای ویژگی‌های خوب و جدید دارید که هنوز اجرایی نشده است لطفاً با ما تماس بگیرید به در مورد بهترین رویکرد برای ادغام این ایده در QField یا به بحث کنید برنامه سفارشی خود را ایجاد کنید.

پشتیبانی جامعه

می توانید سوالات خود را بپرسید gis.stackexchange

You can use the user discussions platform

Back to top