پرش به محتویات

Get started with QField and QFieldCloud

QField

نصب و راه اندازی

QField can be used with any version newer than Android 5, if you are looking to get a new device, we suggest going for at least Android 9.

GooglePlayLink

Windows support is currently in beta status. Download the latest builds and leave us a note how it works.

An iOS version is in the making. You can sign up for beta testing in testflight to get access earlier than everyone else.

MacOS support is currently in beta status. Download the latest development builds and leave us a note how it works.

QField allows you to efficiently work on your GIS data outdoor.

QField's optimized user interface hides the full power of QGIS under the hood.

QFieldCloud

کار میدانی تیم خود را یکپارچه کنید، QFieldCloud منحصر به فرد است فناوری به تیم شما اجازه می‌دهد تا روی چیزهای مهم تمرکز کند و مطمئن شود شما به طور موثر بهترین داده‌های میدانی ممکن را دریافت می‌کنید.

به لطف یکپارچگی فشرده با QField، تیم شما قادر خواهد بود بررسی و دیجیتالی کردن داده‌ها را در کمترین زمان شروع کند.

Register Now

Back to top