Přeskočit obsah

Globální proměnné

Proměnné se v QField a QGIS používají k dynamickému nastavení hodnot na základě použitého souboru projektu pronájmu, vrstvy nebo systému. Lze je použít pro stylování, nastavení výchozích hodnot polí a mnoho dalšího.

Konfigurace

Fieldwork

To configure a device-specific variable, open Settings > Global Variables.

Configuration of two new global variables in addition to the
pre-defined system
variables.
Configuration of two new global variables in addition to the pre-defined system variables.

On the variable page, you can see predefined variables. To add new variables, click on the empty cell at the bottom and write the content.

Back to top